kipxonghip102

Đồ thị THETA/BTC ngày 17.4.2019

Giá xuống
BINANCE:THETABTC   Theta Token / Bitcoin
Đồ thị khung W cho xu hướng downtrend mạnh
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.