THETA/ BTC - Binance
Buy: 0.00001415 - 0.00001419
Sell: 0.00001487 - 0.00001493
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3% chúc các bạn sớm win kèo