Phamdong1969

Theta có thể có cú hồi nhẹ

Giá lên
BINANCE:THETABTC   Theta Token / Bitcoin
* Khối lương giao dịch không đồng đều giữa các phiên và không có đột biến
* Trên đồ thị tuần các chỉ số vẫn cho xu hướng xuống, nhưng giá Theta chạm hỗ trợ mạnh tại vùng 0.000010 – 0.000013 thì dừng lại và có những mức hồi nhất định
* Trên đồ thị ngày Theta đã cho tín hiệu mua vào từ ngày 13 – 15/5/2019
* Trên đồ thị 4h Theta đã hình thành một kênh tăng giá ngắn hạn
* Nếu phá kênh giá này tại vùng khoảng 0.000015 BTC thì theta sẽ về lại vùng 0.000010BTC phá vùng 0.000010BTC thì chúng tôi cũng chưa biết theta đi về đâu , chỉ biết lúc đó Theta sẽ giảm dài hạn.

Nếu giá duy trì trên 0.000015BTC thì theta sẻ có một đợt phục hồi đáng kể, Lúc này mục tiêu giá của Theta sẽ là 0.000020 và 0.000023BTCThông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.