mrvictor

Theta 1D trung hạn

Giá lên
BINANCE:THETAUSDT   Theta Token / TetherUS
39 lượt xem
1
20/8/21: Theta 1D đang có chart đẹp và tích lũy sâu
Entry: 7.14
Stop: 6.4 (gần 10%)
TP: vùng 9.5 (khoảng 30%)
Bình luận: 22/8/21: Giá đang đi ngang, ko lên như kì vọng
Bình luận: 24/8/21: giá lên đẹp, giữ kèo
Bình luận: 26/8: stop, giá lên 8 rồi đảo ngược (xuống theo do BTC đi xuống).
Dừng lỗ

Bình luận