Daohantindung

THETAUSDT có bứt phá khỏi 1.48x$ ?

BINANCE:THETAUSDT   Theta Token / TetherUS
Khi tất cả các đồng coin top đang bứt phá tăng trưởng trên 40% từ đáy. THETAUSDT giờ vẫn giao động quanh vùng tắng trưởng 36%, hôm nay THETA có bứt phá được không. Với lợi nhuận 5-10% các bạn lướt sóng có thể vào tại thời điểm này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.