mrhenry

TKO/USDT múc nó

BINANCE:TKOUSDT   TKO / TetherUS
- H4 Break
- Volume tăng dần
Tỷ lệ RR tốt
vào ngay 1/2 lệnh và đợi thêm quan sát Break khỏi hình hộp là múc
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.