HOSE:TLD   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG
65 lượt xem
0
Lich sử chắc chắn lặp lại
Lòng tham
Nỗi sợ hãi
Siêu cò

Theo các bạn cái nào đúng nhất với sự kiện này?