minhmango

TLG (Thiên Long) sẽ tiếp tục đà giảm

Giá xuống
HOSE:TLG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Từ đỉnh vào tháng 7 năm 2017 tới nay TLG đã mất đi 30% giá trị vốn hoá. Hiện tại, các tín hiệu kỹ thuật cũng cho thấy đà giảm này chưa hề có dấu hiệu sẽ kết thúc.
Hôm nay TLG đóng cửa tại 61,000 và đang rất gần tới một kháng cự mạnh tại 63,300. Dữ liệu quá khứ cho thấy TLG trong nhịp giảm của mình đang rất respect MA100, và mình kỳ vọng một lần nữa phản ứng của TLG trước đường MA này sẽ tiếp tục là bounce. Hỗ trợ tiếp theo của TLG sẽ là 50,800.
Chỉ báo Stoch và Stoch RSI đều đang cắt xuống tức vùng quá mua với 2 đường cắt nhau. Tiếp tục giảm giá là điều khó có thể tránh khỏi

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905