HOSE:TLH   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
240 lượt xem
2
TLH đang cho mô hình khá đẹp
Buy ở dài hạn hoàn toàn ok hoặc có thể chờ hồi

Bình luận

Rất tốt, khả năng len 24
+1 Phản hồi
Rất tot
+1 Phản hồi