jackfrost53

TLMUSDT có sự bứt phá, kỳ vọng đạt 7R-80%

Giá lên
BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
Hiện giá đã có lực mua lên khá mạnh, chuyển rừ xu hướng giảm sang tăng. Ta đặt lệnh limit về vùng cầu. Phải đặt điểm SL và để thị trường tự quyết định.
Trường hợp BTC rớt thảm thì không ai lường trước được.