jackfrost53

TLMUSDT có sự bứt phá, kỳ vọng đạt 7R-80%

Giá lên
BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
Hiện giá đã có lực mua lên khá mạnh, chuyển rừ xu hướng giảm sang tăng. Ta đặt lệnh limit về vùng cầu. Phải đặt điểm SL và để thị trường tự quyết định.
Trường hợp BTC rớt thảm thì không ai lường trước được.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.