Deptraikhoaito

TLM Chờ mua tại 0.25 và dca tại 0.1

Giá xuống
BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
Giai đoạn này không phải là lúc để đầu tư vào TLM , có thể giá sẽ xuống sâu hơn nữa. Cho nên giờ là lúc chờ đợi…