Deptraikhoaito

TLM Chờ mua tại 0.25 và dca tại 0.1

Giá xuống
BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
Giai đoạn này không phải là lúc để đầu tư vào TLM , có thể giá sẽ xuống sâu hơn nữa. Cho nên giờ là lúc chờ đợi…
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.