mvtdesign0210

TLM / Thằng Mặt Lợn Chart D và W đẹp quá

Giá lên
BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
TLM / Thằng Mặt Lợn Chart D và W đẹp quá nhưng nhiều người Bu nên hơi nặng mông. target vẫn kỳ vọng như hình. Mùa này cứ mua giữ là ăn thôi nên đừng nóng Đít nha ae. Cảm thấy ăn đủ thì out hẳn usdt không vào thêm.

Bình luận