duynk6

TLM - đã tới vùng gom

Giá lên
BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
TLM đã giảm sâu 20% sau khi giá pump mạnh lên 0.4
Hiện tại giá đã test sâu xuống vùng fibo 0.786, đồng thời tiến gần đến mức support theo dòng H4.
Do đó, chúng ta có thể bắt đầu gom TLM trong vùng giá hiện tại đến ngưỡng 0.28
HODL to 0.9 >>>

Bình luận

Buồn ghê, đọc bài của bạn thì đã hơn 0.29. Haiz
Phản hồi