BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
TLM đang tích lũy cực mạnh tại vùng quá bán.
Sẽ hút lại phe mua trong vài ngày tới.
Thời điểm lý tưởng để mua vào.
Chúc anh em giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.