BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
Chart TLM trung hạn cho anh em tham khảo.
Nếu TLM mở giá vào đầu tháng 2 trên vùng 0.17$ thì TLM chính thức bước vào pha tăng giá 60 ngày của mình.
Chúc anh em giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.