BINANCE:TLMUSDTPERP   TLM / TetherUS PERPETUAL FUTURES
TLM retest thành công vùng hỗ trợ, được dỗ bởi EMA 200, tín hiện tốt để thu mua
TP1: 0.245 (FIBO)
TP2: 0.314 (Đáy cũ)
TP3: 0.36 (Đỉnh cũ)

SL:0.203 (dưới key level)
Bình luận: Lệnh này dính SL do tham. SL nên đặt dưới keylevel fake: 0.196 hoặc 0.188
Bình luận: Giá phản ứng tiêu cực bên bán đã nhảy vào, cân nhắc việc đóng tấc cả các vị thế mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.