thuonghieuduc

phân tích TNT/BTC sàn Binance khung 2H

Giá lên
BINANCE:TNTBTC   None
đây là 1 con có hiện tượng làm giá pumb and dump của cá, những con kiểu này rất khó để ptkt vì bị cá chi phối quá mạnh. nhưng dù sao có ptkt vẫn hơn, khi phân tích biểu đồ 2h thì tôi thấy giá sau 1 đợt đc pumb mạnh thì đang bị kẹt trong 1 mô hình tam giá cân, 1 mô hình giá tích để tiếp tục xu hướng. ngoài ra giá đang nằm trên 1 ngưỡng hỗ trợ nhỏ, có khả năng hình thành mô hình 2 đáy đảo chiều với rsi tạo phân kỳ. trong mô hình tam giác cân đó đã có 2 lần đỉnh/đáy chạm vào trendline, tôi khuyến nghị anh em nếu muốn vào chờ giá bứt hẳn khỏi mô hình đó rồi hãy vao . theo quan điểm cá nhân của tôi thì giá sẽ breakout và đi tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.