ZhaoboXBT

Cập nhật Tổng Thị Trường Crypto ngày 8/1/2019

ZhaoboXBT Cập nhật   
CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Cập nhật Tổng Thị Trường Crypto ngày 8/1/2019
- Ngắn hạn: đang rớt nhẹ
- Trung hạn: Đang được hỗ trợ tốt, chưa đảo chiều
- Tổng quan: Cần thêm vài ngày để dấu hiệu tt được rõ nét hơn, dự khả năng về sóng C hiệu chỉnh sóng 2 trung hạn để chuẩn bị vào mùa úp trend sóng 3 trung hạn mùa hè 2019 này.
------
Bình luận:
Bình luận: