CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Thị trường đang vào giai đoạn bất ổn khó dự đoán. Do vậy chưa phải lúc để mua hold thời điểm này

Bình luận