CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Nhìn vào biểu đồ bạn sẽ hiểu tại sao mình lại gom mua:
EOS từ 2.4 - 3$ vùng này.
BTC gom từ 6K5 - 8K.

Không thể chắc chắn nó sẽ rơi sâu được đến đâu nhưng cứ chia vốn ra để DCA .
Vùng này là vùng để gom hàng. Không phải để sợ hãi.
Bình luận: Toang BTC rơi đúng như lộ trình bu nó ạ