CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Nhìn vào biểu đồ bạn sẽ hiểu tại sao mình lại gom mua:
EOS từ 2.4 - 3$ vùng này.
BTC gom từ 6K5 - 8K.

Không thể chắc chắn nó sẽ rơi sâu được đến đâu nhưng cứ chia vốn ra để DCA.
Vùng này là vùng để gom hàng. Không phải để sợ hãi.
Bình luận:
Toang BTC rơi đúng như lộ trình bu nó ạ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.