NhatHoai

Phân tích vốn hoá crypto marketcap - Ngày 02/03: Mua được rồi

Giá lên
CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Phân tích vốn hoá crypto market cap (TOTAL D1):

Biểu đồ cap 1 cho thấy 1 bối cảnh thị trường (market context) không thể đẹp hơn để vào 1 lệnh mua: giá có cấu trúc xu hướng tăng rõ rệt, đang trong 1 con sóng điều chỉnh có dấu hiệu chững lại tại hỗ trợ; và cụm nến gần nhất cố phản ứng tốt - bóng nến dưới dài và pin bar cho thấy khả năng không điều chỉnh được xa hơn.

Kèo là mua khi giá phá vỡ lên cụm nến, dừng lỗ dưới đáy

Anh em mua BTC trung hạn đã có thể mua dần từ mức giá này.

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.