canhlinh

BTC dominance giảm tại sao TOP ALCOINS vẫn không tăng ?

CRYPTOCAP:TOTAL2   Crypto Total Market Cap Exclude BTC, $ (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
25/09 BTC .D = 71.44% nay đã giảm xuống 70% tuy nhiên tổng tiền ALTCOINS vẫn loanh quanh 61-62 tỉ đô.

BTC dominance giảm nhưng dòng tiền đẩy vào Altcoins cũng không tăng lên, điều đó khiến cho Altcoins không tăng. Đừng nhắm mắt nhìn vào Dominance mà múc bừa nhé.

Alcoins muốn tăng = BTC phải không giảm để cho thị trường ổn định + Tiền đẩy vào Altcoins.
Tiền đẩy vào Altcoins có thể bằng 2 cách: Từ BTC hoặc USD.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.