NhatHoai

Phân tích vốn hoá Altcoin - Ngày 02/03: Mua được luôn

Giá lên
CRYPTOCAP:TOTAL2   Crypto Total Market Cap Exclude BTC, $
Phân tích vốn hoá loại trừ BTC TOTAL2 D1:

Biểu đồ altcoin cap 2 không khác cap 1 mấy, vẫn cùng 1 bối cảnh, tuy nhiên vị trí giá hiện tại thì đẹp hơn do nằm ngay hỗ trợ.

Mua khi giá phá vỡ cụm nến đóng khung, dừng lỗ dưới đáy. Anh em mua altcoin trung hạn đã có thể chọn lựa các đồng coin top để vào hàng dần dần

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.