CRYPTOCAP:TOTAL2   Crypto Total Market Cap Exclude BTC, $ (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
127 lượt xem
0
Total 2 sẽ có 1 nhịp test lại vùng 1.05B trước khi có ATH mới.