trieutv

Ngân hàng Tiên Phong TPB đang hướng đến mục tiêu 54,000 đ/cp

Giá lên
HOSE:TPB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
Cổ phiếu TPB được phóng sóng dựa trên nguyên tắc sóng Elliott

Các tín hiệu tốt giúp cổ phiếu TPB có thể đạt được mục tiêu 54 trong vòng 2 tháng tới.
- Vượt đỉnh cũ
- Khối lượng giao dịch khi vượt đỉnh cao hơn khối lượng 50 phiên gần nhất

Tuy nhiên tín hiệu RSI chưa vượt đỉnh cũ, nên đây là tín hiệu cần cân nhắc trước khi mở lệnh mua

Hãy chờ và xem...

🙏 If my ideas is helpful, let's hit a like button to help my job and follow me to dismiss any ideas.

✔︎ Remember DYOR before you trade, plz!

💰 My referral
+ Binance: https://bit.ly/3LMk5VY
+ KuCoin: https://www.kucoin.com/r/rf/rPHDWQ3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.