VanDung0611

Giá TRB, mặc dù giá không đẹp để mua lắm, nhưng nói chug là được

Giá lên
BINANCE:TRBUSDT   TRB / TetherUS
Sau khi TRB break với 1 cây nến vol to, và back test gần thành công với mức giá hỗ trợ là 121 thì hiện tại TRB đang có giá đẹp để mua, nếu bạn đã lỡ kèo Qtum hay EOS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.