jollyle3006

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG TRB - EASYTRADING

BINANCE:TRBUSDT   TRB / TetherUS
Thân gửi cô Linh và Easy Trading Team,

Em là Nhi Lê ( khoá Bacs K8), đây là bài phân tích xu hướng của em về TRB /USDT :

Dựa trên chart 4H , theo em thấy TRB /USDT đã break ra khỏi tam giác vuông. Sau khi break khỏi tam giác vuông thì ta lại nhận thấy vùng kháng cự cần được break tiếp theo để tạo thành vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng giá theo mẫu hình. Vì vậy TRB cần tiếp tục break khu vực cản quan trọng này để có thể tạo vùng đi lên an toàn.

Sau mẫu hình chart 4H của TRB /USDT em đã vẽ ra thì chúng ta có các giá như sau:
- Entry: 61.80
- Take profit: 97.70
- Stoploss: 48.59

Em cảm ơn cô Linh và Easy Trading Team đã xem ah!!!
Nhi Le
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.