NgocHaiPearlie

Thị trường hàng hoá có thể phục hồi tăng trở lại

Giá lên
TVC:TRJEFFCRB   THOMSON REUTERS/CORECOMMODITY CRB INDEX
Dấu hiệu tăng của giá dầu và hàng hoá nói chung sau đàm phán thương mại Mỹ-Trung và căng thẳng vụng vịnh giảm xuống có thể thúc đẩy thị trường hàng hoá sôi động trở lại dịp cuối năm.