NgocHaiPearlie

Thị trường hàng hoá có thể phục hồi tăng trở lại

Giá lên
TVC:TRJEFFCRB   THOMSON REUTERS/CORECOMMODITY CRB INDEX
Dấu hiệu tăng của giá dầu và hàng hoá nói chung sau đàm phán thương mại Mỹ-Trung và căng thẳng vụng vịnh giảm xuống có thể thúc đẩy thị trường hàng hoá sôi động trở lại dịp cuối năm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.