Câp nhật TROY/USDT các vùng mua bán đính kèm trên biểu đồ ,mức dừng lổ 5-10% tùy mức vốn mua phân bổ trên tổng vốn vào lệnh , mục tiêu lợi nhuận từ 20-30% cho ngắn ,trung hạn .
Chúc các nhà đầu tư có những giao dịch tốt từ khuyến nghị này , nếu các bạn thấy hữu ích thì xin hãy bấm theo dõi và thích trên tài khoản tradingview này để chúng tôi có động lực đưa ra những dự đoán nhiều hơn cho các bạn tham khảo.
Cảm ơn các bạn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.