BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
TRON sau khi đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ đã có sự điều chình về vùng fibo 0. 5-0 .681. Nếu vùng fibo này được trụ vững thì khả năng có thể kỳ vọng cho khoản lợi nhuận khá tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.