Leadership

Bao giờ thì TRXBTC lên tới vùng giá 800

Giá lên
Leadership Cập nhật   
BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
Mặc dù thị trường tiền điện tử không mấy lạc quan trong thời gian gần đây nhưng nhìn vào chart các bạn có thể thấy rằng TRXBTC vẫn đang giữ vững đà tăng của nó kể từ cuối tháng 11.

TRXBTC có thể vươn tới vùng giá 800 trong khoảng giữa tháng 2 tới đây. Tuy nhiên vẫn có khả năng nó quay lại vùng giá 600. Nhưng để phá vỡ vùng giá 600 này là rất khó vì ở đây có cản lớn.

BUY TRXBTC - 650
Target - 800
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chạm Target rồi nhé các bạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.