GameonVentures

TRX - 3 chu kỳ - Mục tiêu giá từ 200 - 500%

Giá lên
BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin

TRX - 3 chu kỳ

Chu kỳ 1: TRX sắp hoàn thiện mô hình Crab partern, tại đây xu hướng mua vào xuất hiện mạnh mẽ đẩy ngược giá quay về tăng giá. Tuy nhiên đây không phải là xu hướng chính của TRX . Dự kiến thời gian chu kỳ này đạt đỉnh vào cuối tháng 8.2018.

EP: 333
TP: 600
TG: 670 (200%)

Cần chú ý điểm bán ở TG 670 chính là điểm Break Out của mô hình Crab . Vượt qua mốc này chúng tôi chuyển điểm bán lên vùng >1000 sts

Chu kỳ 2: Giảm tiếp diễn về 215 sts và quay về uptrend. Tại khu vực này TRX kiểm lại điểm break out trong khu vực 5 sóng giảm trước đó để hoàn thiện mô hình hiệu chỉnh a-b-c trong chu kỳ H4. Đây là sóng tăng chính thứ hai sau chu kỳ tăng trưởng rất mạnh trước đó.

EP: 220
TP: 1000
TG: 1370 (500%)

Tại chu kỳ này điểm dừng lỗ được xác định ngay dưới EP. Nếu khu vực điểm dừng lỗ bị phá vỡ chúng tôi sẽ chuyển điểm EP mới của TRX về dưới 100 sts

Chu kỳ 3: Chuyển động chậm dần và bước vào downtrend trở lại. Tại khu vực này lực sell chính quay trở lại, TRX quay về sóng giảm sau một chu kỳ tăng dài hạn để hoàn thiện khu vực sóng A-B-C trong chu kỳ D. Chúng tôi sẽ đặt vùng mua ở khu vực dưới 100 sts

Các điểm Break Out chúng tôi đặt vùng dừng lỗ khoảng 5%

Nếu bạn yêu thích, hãy like và share nhé. Hãy đóng góp ý kiến để chúng tôi hoàn thiện hơn

Xin chân thành cám ơn!


INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures