xuhuongvang1

Tron TRX/BTC trên sàn BInance

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
Chúng ta đang có TRX/BTC có con sóng khá vững từ trend ngày đến trend tuần , vùng lực đang hỗ trợ cực kì mạnh cho phiên lên mạnh với target 540 đến 590 , tổng thị trường và đặc biệt là coin TOP Trung Quốc có khả năng Pump mạnh trong dịp cuối năm này
Bình luận:
1W có Lực hỗ trợ cực kì mạnh báo hiệu lực lên mạnh kèm đó sau khi chạm target là lực rơi cũng mạnh không kém, mọi người đã chốt lại rồi thì không nên ham sóng hồi
Bình luận:
Nhịp lên 1 chậm nhưng rất chắc
Giá hiện tại 402 - 405
Bình luận:
Giá hiện tại là 411 - tương đương 4%
Bình luận:
TRX đã chạm 545 và đã xong
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.