thuonghieuduc

phân tích TRX/USDT khung 1H sàn Binance

Giá lên
BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
Các bác xem mô tả trong Chart nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.