xuanhaimmoer

TRON (TRX/BTC) - Xu hướng và phân tích giai đoạn

BITFINEX:TRXBTC   TRON / Bitcoin
Các phân tích đã được mình nêu rõ ở trên, mọi người đọc tham khảo và rất mong được góp ý bên dưới bài phân tích này.

Để lại 1 LIKE để khuyến khích mình nha !

Thank you mọi người và good luck for all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.