GaNhep

TRX phá cản down, giá tăng

Giá lên
BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
Trx ngày hnay đã phá cản downtrend từ tháng 7.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.