LeTrongHoaiNam

TRX cơ hội x10 tài khoản đã đến

Giá lên
BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
Theo mình, Bitcoin thương tăng khi dân chúng mình nghĩ là nó sẽ giảm, dân chúng mình cứ nghĩ bitcoin sẽ giảm, ngay đến cả bà buôn rau ngoài chợ cũng nói thế thì có nghĩa là nó sẽ có cơ tăng,
Đó là lý do thứ nhất.
Lý do thứ 2, khi Bitcoin bay, chắc chắn các altcoin cũng bay, nhất là khi trên nến tuần trx đang trên khoảng MA5 , chuẩn bị sang cây thứ 5 sẽ xác định xu hướng tăng, thường thì trx sẽ tăng khoảng tầm trong 4 tuần nên là cơ hội tốt cho mình, biết đâu, trx sẽ bay vượt đỉnh cũ thì sao?.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.