Pinv-Trader

nhận định cá nhân về trx

Giá lên
BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
ý tưởng về trx: vài ngày này trx lởn vởn trên đường trend linebtc kích cầu nhưng trx vẫn chưa tăng, nhieu gr khuyên mua mà trong khi trx chẳng thấy thông báo sự kiện. trx vẫn chưa bay ,chỉ vì phân tích kĩ thuật mà họ khuyên chúng ta mua ư????? chắc chắn đây phải là 1 âm mưu theo mình trx vẫn sẽ bay trường hợp xấu thì cá mập sẽ đẩy giá xuống khiến nhà đầu cơ mất niemf tin khi trx sideway vài ngày nay rồi tự nhiên giảm sauw đó cá mập sẽ đẩy giá trx bay ngút trời mây, trường hợp 2 thì trx sẽ bay luôn tại vùng 50x.. nhận định cá nhân mình ngĩ trx vẫn sẽ bay mạnh trong thời gian sắp tới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.