HMCUONG

Xu hướng TRXM19 ngày 16/5/2019 H1

BITMEX:TRXM19   None
Xu hướng hiện tại là tăng, mức kháng cự gần nhất vùng 400.
chiến lược mua tại 386. Stoploss 377, Takeprofit 400.