HMCUONG

Xu hướng TRXM19 ngày 15/5/2019

BITMEX:TRXM19   None
Xu hướng tăng trên H1 đã rõ ràng, giá đã break out , chờ pullback về 343