Trader-Viet

TRXUSD - Đảo chiều tăng giá

Giá lên
BITFINEX:TRXUSD   TRON / Dollar
TRXUSD vừa phá lên đường cổ của mô hình biểu đồ Vai Đầu Vai Ngược - Inverted Head And Shoulders . Chúng ta mua lên từ mấy vùng như mũi tên là được

🛑𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗖𝗛𝗜𝗘̂́𝗡 - Hướng dẫn Trading từ Trader ngân hàng - quỹ https://bit.ly/nghe-thuat-giao-dich-tien-te-6
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
Youtube: http://bit.ly/yttdv
Facebook Group: http://bit.ly/groupfbtdv