tongdaiforex

TRX - Mô hình giá chiếc cốc và tay cầm (ngày 9/11/2021)

Giá lên
BINANCE:TRXUSD   TRON
Nhìn vào biểu đồ nến tuần của đồng TRX chúng ta thấy được mô hình giá chiếc cốc và tay cầm

Mô hình giá cốc và tay cầm là dạng mô hình tiếp diễn, đánh dấu 1 giai đoạn củng cố, sau khi bứt phá sẽ tiếp tục xu hướng ban đầu. Mô hình có kết cấu giống hệt cốc uống cà phê, trong đó phần cốc có dạng hình tròn hoặc giống chữ “U” và tay cầm sẽ hơi lệch nhẹ nhẹ.

Khi giá phá vỡ đường kháng cự ở mức 0.13$ sẽ xác nhận mô hình chiếc cốc và tay cầm để kích hoạt đà tăng, dự đoán giá có thể lên tới vài đô khi sự tích lũy của nó được kéo dài gần 2 năm một chặng đường quá dài.

Các nhà đầu tư có thể cân nhắc nắm giữ TRX ở mức giá 0.08 - 0.1 vì đây được xem là một coin nền tảng chắc chắn sẽ tăng trong thời gian trung và dài hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.