Phamdong1969

TRX/USDT đang cho tín hiệu mua vào

Giá lên
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
Trên đồ thị ngày và đồ thị 4H , TRX đều cho tín hiệu mua tốt.
Vùng hỗ trợ 0.03280$ - 0.03218$
Vùng kháng cự 0.038$ - 0.05$ vượt lên trên 0.053$ sẽ mở ra một kỳ tăng giá mới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.