Phamdong1969

TRX/USDT đang cho tín hiệu mua vào

Giá lên
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
Trên đồ thị ngày và đồ thị 4H , TRX đều cho tín hiệu mua tốt.
Vùng hỗ trợ 0.03280$ - 0.03218$
Vùng kháng cự 0.038$ - 0.05$ vượt lên trên 0.053$ sẽ mở ra một kỳ tăng giá mới