tradingpro2012

TRXUSDT Quá trình tích lũy đã xong, đã đến lúc tăng tốc mạnh ?

Giá lên
HITBTC:TRXUSDT   TRON / Tether Omni
Nhìn Chart Daily của TRXUSDT chúng ta thấy quá trình tích lũy xây đáy của TRX có vẻ đã xong, giá đã break Out kênh tích lũy và cũng đã test lại cạnh trend tại mức giá 0,032. Giá hiện tại 0,0355 là vùng canh mua tốt, Khuyến nghị mua vào TRXUSDT quanh vùng 0,033 - 0,035 dừng lỗ 0,027 chốt lời : Taghet 1 : 0,055; Taghet 2 : 0,1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.