tradingpro2012

TRXUSDT Quá trình tích lũy đã xong, đã đến lúc tăng tốc mạnh ?

Giá lên
HITBTC:TRXUSDT   TRON / Tether
Nhìn Chart Daily của TRXUSDT chúng ta thấy quá trình tích lũy xây đáy của TRX có vẻ đã xong, giá đã break Out kênh tích lũy và cũng đã test lại cạnh trend tại mức giá 0,032. Giá hiện tại 0,0355 là vùng canh mua tốt, Khuyến nghị mua vào TRXUSDT quanh vùng 0,033 - 0,035 dừng lỗ 0,027 chốt lời : Taghet 1 : 0,055; Taghet 2 : 0,1