BlockInfo

TRON-Sun

Giá lên
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
Hiện tại trx đã test lại vùng hỗ trợ cần thiết.
Dự kiến vài tháng tới đây là mã token đáng để ae đầu tư
Kì vọng cao cho ae ôm trung hạn
Stop dưới 2900
Chúc giao dịch thành công!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.