qcnguyenky

TÔI ĐÃ SAI KHI VÀO LỆNH ĂN SÓNG HỒI

BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
1. ĐÃ quá tin vào lệnh,
2. Tin vào bản thân
3. Tùy trường hợp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.