LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng TRXZ18 tuần tới: Giảm!

Giá xuống
BITMEX:TRXZ18   None
Đã bay quá cao, tin tức về dApp của TRON thực ra chẳng có gì nổi bật nên quan điểm của mình chỉ có cửa giảm mà thôi.