LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng TRXZ18 tuần tới: Giảm!

Giá xuống
BITMEX:TRXZ18   None
Đã bay quá cao, tin tức về dApp của TRON thực ra chẳng có gì nổi bật nên quan điểm của mình chỉ có cửa giảm mà thôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.