Cowboyyy

Đầu tư gì tháng 9 - TSC liệu có thể chốt lời 200%

Giá lên
Cowboyyy Cập nhật   
HOSE:TSC   CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Luôn luôn cắt lỗ theo kỉ luật
Bình luận:
Dời Stoploss về vị trí mua tránh lỗ chờ Giá về vùng target
Tính lại vùng chốt lời
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.