Cowboyyy

Đầu tư gì tháng 9 - TSC liệu có thể chốt lời 200%

Giá lên
HOSE:TSC   CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Luôn luôn cắt lỗ theo kỉ luật
Bình luận: Dời Stoploss về vị trí mua tránh lỗ chờ Giá về vùng target
Tính lại vùng chốt lời