GKFXPrimeVN

Tesla (TSLA), cổ phiếu đầu tư tốt nhất tháng 9

Giá lên
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Thị trường chứng khoán Mỹ đang phục hồi, TSLA cũng được hưởng lợi từ sự phục hồi đó. Hơn nữa, TQ mới đây đã tuyên bô không áp thuế với TSLA nên đây là thông tin rất tuyệt vời cho tập đoàn này, khiến cho giá cổ phiếu sẽ tăng lâu dài. Tesla cũng đang dẫn đầu trong ngành xe hơi điện, vì thế sở hữu cổ phiếu này lâu dài là một sự lựa chọn sáng suốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.