ChungKhoanVietMy

#TSLA - Tesla | Có thể tăng 30% trong thời gian tới

Giá lên
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
#TSLA - Tesla | Có thể tăng 30% trong thời gian tới
-------------
💰Đầu tiên là về tài chính Cty:
- Doanh thu của TESLA tăng 28,31 % trong năm 2020 so với năm 2019 lên thành 31,54 tỷ USD. Thu nhập ròng tăng 179,31 % lên 690 triệu USD. Một số liệu tuyệt vời.

- Tỷ lệ nợ/tài sản của TESLA trong năm 2020 giảm 42,45 % so với năm 2019. Và vốn chủ sở hữu hiện tại vẫn đang vượt trội so với nợ ngắn hạn. Vì vậy chúng ta vẫn đang rất lạc quan về tài chính.

💹 Gốc biểu đồ:
- Nếu thoạt nhìn qua thì có thể chúng ta thấy giá đang rớt thê thảm trong hơn 1 tháng qua, giảm gần 40%. Nhưng xu hướng dài hạn thì nó đang tăng rất tốt. Đây chỉ là một bước sóng điều chỉnh hồi về vùng hỗ trợ cần có để Tesla có thể tiếp tục tăng lên tiếp một bước sóng dài hơn, xa hơn, mạnh mẽ hơn.

- Vùng Fibo 68% - 550$, nhà đầu tư đã nhảy vào giữ Tesla như một tài sản, họ tin tưởng công ty có những bước độ phá về sản phẩm và công nghệ. Đã có áp lực tăng khá mạnh ở quanh vùng này.

- Vùng 740$ trong thời gian ngắn hạn tới, nếu giá đã phá qua được vùng này, thì chúng ta sẽ an tâm hơn cho một chu kỳ tăng giá sẽ bắt đầu. Nếu kiểm tra thất bại có khả năng giá sẽ buộc hồi về vùng 550$ 1 lần nữa, trường hợp xấu hơn là 340$.

- Kỳ vọng giá sẽ tăng 30% lên vùng giá 900$ trong thời gian tới.

📌 Khuyến nghị cá nhân:
- Nếu đang giữ: vẫn tiếp tục giữ những cổ phiếu đã mua. Thật sự, tôi đang giữ 4 cổ phiếu của tesla , và tiếp tục mua thêm khi giá thật sự phá vùng 740$. Khi đó giá đã khẳng định cho chúng ta thấy một xu hướng tăng giá trong ngắn hạn lẫn dài hạn. WAITING‼️‼️

- Nếu chưa mua: Có thể mua một ít hiện tại, chờ giá kiểm tra lại vùng 550$ tiếp tục mua thêm. Nếu giá thật sự ko tăng nỗi nữa có thể mua thêm bình quân giá tại vùng: 450$ và 350$.

- Thật sự tồi tệ và thoát hết vị thế khi giá phá vùng 340$. Tôi vẫn sẽ mua thêm khi giá chạm vùng này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.